Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

Słubice, Frankfurt nad Odrą

Agnieszka Musiałowska

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, numer TP/5594/05

Tłumaczenia przysięgłe

Oto typowe dokumenty zlecane do tłumaczenia: akt notarialny, dokument urzędowy, dyplom, suplement do dyplomu, wyrok sądu, zaświadczenie lekarskie, akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, testament, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna pojazdu, umowa o pracę, wypowiedzenie, zeznanie finansowe, historia ubezpieczenia pojazdu, karta informacyjna leczenia szpitalnego, umowa spółki.

Dokument można też nadesłać mailem. Oryginał do wglądu przy odbiorze.