Kursy językowe ogólne

niemiecki, angielski

indywidualne i grupowe

Dzieci klasy od 1 do 3

Kształcenie poszczególnych sprawności językowych zgodne z programem nauczania w szkołach podstawowych , z zastosowaniem innowacji i programów autorskich.

Dzieci klasy od 4 do 6

Rozwijanie zdolności ukierunkowanych do zdania egzaminu z języka obcego po klasie szóstej.

Młodzież gimnazjalna

Doskonalenie kompetencji językowych, tzn. sprawności słuchania, pisania, mówienia oraz rozróżniania i stosowania odpowiednich struktur gramatycznych testowanie i konsultacje językowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Młodzież szkół średnich

Język życia codziennego, mediów, literatury jest tu kluczem do tworzenia bazy językowej pomocnej w zdaniu matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Dorośli

Kursy języka ogólnego i specjalistycznego.

Studenci

Przygotowanie do egzaminów, konwersacja.

Kursy językowe specjalistyczne

niemiecki

wszystkie grupy wiekowe oraz poziomy nauczania, indywidualne i grupowe, przygotowujące do:

egzaminów językowych na poziomie A2, B1, B2, B2+, C1

złożenia egzaminu DSH dla studentów Uniwersytetu Viadrina

opanowania podstaw i rozszerzenia słownictwa z zakresu języka branżowego w zakładach pracy

prowadzenia rozmów telefonicznych, handlowych, negocjacji

przygotowania prezentacji w języku obcym, pisania raportów, emaili

obsługi klienta niemiecko-języcznego w różnych branżach (gabinety dentystyczne, biura rachunkowe, apteki, sklepy wielobranżowe itp.)

podjęcia nauki lub pracy za granicą (konsultacje językowe)